Chiều ngày 19 tháng 10 năm 2023, Chi bộ Bệnh viện Phong Chí Linh đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 02 đồng chí: đồng chí Nguyễn Văn Đông và đồng chí Vũ Đình Trung vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và cá nhân đảng viên nói riêng.
Thực hiện Quyết định số 656-QĐ/TU và quyết định số 657-QĐ/TU ngày 29/9/2023 của Thành ủy Chí Linh, quyết định kết nạp đảng viên. Chiều ngày, 19 tháng 10 năm 2023, Chi bộ Bệnh viện Phong Chí Linh tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho đồng chí Nguyễn Văn Đông- nhân viên điều dưỡng khoa Khám bệnh và đồng chí Vũ Đình Trung – nhân viên điều dưỡng Khoa Lâm sàng.
Tham dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Quang Cương – Bí thư Chi bộ- Giám đốc Bệnh viện; đồng chí Quách Đại Hoạt – Phó bí thư Chi bộ – Phó giám đốc. Cùng toàn thể các đồng chí đảng viên, quần chúng ưu tú trong Chi bộ.


Lễ kết nạp đảng viên diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Chấp hành Trung ương. Đồng chí Quách Đại Hoạt – Phó bí thư Chi bộ công bố quyết định kết nạp 02 đồng chí:đồng chí Nguyễn Văn Đông và đồng chí VŨ Đình Trung.
Đồng chí Nguyễn Quang Cương- Bí thư Chi bộ trao Quyết định kết nạp Đảng và chúc mừng quần chúng ưu tú Nguyễn Văn Đông, quần chúng Vũ Đình Trung sau một thời gian phấn đấu, rèn luyện đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.


Sau khi nhận Quyết định từ Bí thư Chi bộ, đồng chí đảng viên mới đã đứng trước Quốc kỳ, Đảng kỳ, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; lần lượt 02 đồng chí đảng viên mới đã tuyên thệ; gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí đảng viên đi trước đã luôn quan tâm, dìu dắt những lớp đảng viên kế cận và xin hứa sẽ nỗ lực tu dưỡng, phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, xứng đáng với sự tin tưởng giao phó của các thế hệ đi trước.
Đồng chí Nguyễn Quang Cương- Bí thư Chi bộ thay mặt Chi bộ chúc mừng 02 đồng chí đảng viên mới, ghi nhận những cố gắng trong suốt thời gian qua của 02 đồng chí, mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, học tập, nâng cao nhận thức chính trị và năng lực chuyên môn, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, đặc biệt là thực hiện tốt quy định về những điều đảng viên không được làm. Đồng thời nhấn mạnh công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên và có ý nghĩa rất quan trọng của Chi bộ.
Đồng chí Bi thư giao nhiệm vụ cho các đảng viên tiếp tục theo dõi và bồi dưỡng 02 đồng chí đảng viên trong thời gian dự bị để xứng đáng trở thành đảng viên chính thức. Đồng thời tiếp tục phát huy tính tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, giữ vững bản lĩnh chính trị, trách nhiệm, chủ động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Buổi lễ kết nạp đảng viên diễn ra thành công tốt đẹp. Với việc kết nạp thêm 02 đảng viên, đến nay tổng số đảng viên trong Chi bộ là 19 đồng chí, trong đó 17 đảng viên chính thức và 02 đảng viên dự bị. Đây là đội ngũ đủ mạnh, tiếp tục gánh vác trọng trách của đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm được giao trong những năm tới.

Một số hình ảnh của buổi lễ kết nạp đảng viên


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02203 590 007