Sơ lược phát triển hình thành Bệnh Viện Phong Chí Linh

Sơ lược hình thành phát triển bệnh viện


Trải qua hơn 50 năm phát triển và trưởng thành tiền thân từ Khu điều trị Phong đổi tên thành Bệnh viện Phong Chí Linh tại Quyết định số 3789/2005/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc đổi tên Khu Điều trị Phong Chí Linh thành Bệnh viện Phong Chí Linh thuộc Sở Y tế; Bệnh viện hạng III chuyên khoa tuyến tỉnh, nằm trên địa bàn Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam. Bệnh viện có vị trí địa lí đặc biệt, nằm giáp danh với Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh., Tổng diện tích của Bệnh viện là 149,126 m2. Gồm 2 khu, khu điều hành và khu điều trị.

Địa điểm trụ sở chính: Khu dân cư Trại Trống, Phường  Hoàng Tiến, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương.

Số điện thoại: 02203.590.007

Bệnh viện hoạt động theo quy chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, 100% vốn ngân sách nhà nước, theo hiến pháp và pháp luật, theo Luật viên chức nhà nước, có đầy đủ tư cách pháp nhân (có con dấu và tài khoản riêng); Giường bệnh được giao là 135 giường. Biên chế được giao: 45 người. Trong đó, hiện có: Công chức, viên chức: 32 người; bác sĩ: 06 (Bác sĩ chuyên khoa II: 01, Bác sĩ chuyên khoa I: 03, bác sĩ: 01); cử nhân kỹ thuật viên Y: 03, Y sĩ, điều dưỡng: 15, dược: 03, hành chính, văn thư, kế toán, tổ chức: 04; Hợp đồng lao động 68/2000/NĐ-CP: 13 người. Số đảng viên trong bệnh viện là 15 đồng chí. Năm 2019 Bệnh viện có 110 bệnh nhân phong điều trị nội trú.

– Cơ cấu gồm:

+ Giám đốc: 01.

+ Phó Giám đốc: 01.

+ Các khoa, phòng: 06 khoa, phòng:

Phòng Kế hoạch tổng hợp.

Phòng Tổ chức – Hành chính – Kế toán.

Khoa Lâm sàng.

Khoa Khám bệnh và phục hồi chức năng

Khoa Dinh dưỡng.

Khoa Dược và y học cổ truyền

Bệnh viện được UBND tỉnh và Sở Y tế Hải Dương giao nhiệm vụ điều trị, chăm sóc phục hồi chức năng tàn tật cho những bệnh nhân phong điều trị nội trú của tỉnh Hải Dương và một số tỉnh lân cận. Bên cạnh đó bệnh viện còn khám và kê đơn điều trị ngoại trú các bệnh ngoài Da; khám, điều trị, tư vấn các bệnh lây truyền qua đường tình dục cho nhân dân trong tỉnh và các tỉnh lân cận; khám phát hiện bệnh nhân phong mới tại cộng đồng.

– Toàn thể cán bộ viên chức trong Bệnh viện luôn có tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

– Bện viện thường xuyên duy trì cuộc vận động học tập tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và quy tắc ứng xử đối với cán bộ nhân viên Ngành Y tế, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Hàng tháng, Bệnh viện đều đưa vào Nghị quyết họp Chi bộ chống tư tưởng quan liêu, suy thoái về đạo đức, tuyệt đối tin tưởng vào đường lối của Đảng và chấp hành nghiêm mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như mọi nội quy quy định của đơn vị.

– Bệnh viện luôn coi trọng sự đoàn kết nội bộ để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Xây dựng được tình  yêu thương đùm bọc lẫn nhau, trên tinh thần thẳng thắn tự phê bình và phê bình giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

– Hàng tháng, Bệnh viện đều đánh giá kết quả và bình xét thi đua. Bệnh viện chủ động kêu gọi toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động cùng thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ của khoa, phòng mình và nhiệm vụ chung của đơn vị.

– Cán bộ, viên chức Bệnh viện luôn tham gia tích cực các công tác phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao các cấp.

– Tham gia đầy đủ, tích cực các phong trào do Công đoàn Ngành phát động.

– Danh hiệu thi đua: Hàng năm Bệnh viện được Sở Y tế công nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

– Các khen thưởng đã đạt:

+ Huân chương lao động hạng nhất, Huân chương lao động hạng ba năm 1994, huân chương lao động hạng ba năm 1997, huân chương lao động hạng nhì năm 1999.Chi bộ Bệnh viện Phong  năm 1994,1995 đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh. Năm 1993 được được Bộ Y tế tặng bằng khen, năm 2003 được Bộ Y tế tặng bằng khen Bệnh viện xuất sắc toàn diện, năm 2015 Bệnh viện được Bộ Y tế tặng bằng khen công tác phòng chống phong năm 2015, nhiều năm được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen, Sở Y tế tặng giấy khen.

+ Anh hùng lao động: 01 người.

+ Thầy thuốc ưu tú: 03 người.

+ Nhiều cán bộ viên chức được Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Y tế tặng bằng khen, giấy khen.

Với bề dày lịch sử, kinh nghiệm hơn 50 năm, tập thể cán bộ thầy thuốc hy vọng và tin tưởng rằng Bệnh viện Phong Chí Linh sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách, phát huy lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu” phấn đấu vì sự nghiệp y tế đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02203 590 007