Đoàn cán bộ thầy thuốc Bệnh viện Phong Chí Linh phối hợp Ủy ban nhân dân phường Hoàng Tiến tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các thương binh, bệnh binh, gia đình người có công… tại Phường Hoàng Tiến nhân ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7))

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02203 590 007